Lav din egen webshop

Der er mange måder, hvorpå man kan tjene penge på nettet, og en af de mest udbredte er at etablere en webshop.

Har du allerede en forretning, kan det være nærliggende at supplere det fysiske udsalg med at sælge varerne via internettet også. Dels kan du skabe en ekstra salgskanal på denne måde, dels kan du nå kunder, som er længere væk, når du sælger via nettet og ikke kun via din forretning.

Brug et system til at holde styr på kunderne

For at sikre dig, at du kan holde styr på dine kunder, kan du bruge crm, som er et system, der er udviklet til at logge kundeaktiviteter, bestillinger, kontakter etc. Ofte er et CRM-system integreret i et webshop-system, sådan at du får en perfekt platform til at sælge, ekspedere og lagerstyre dine produkter, holde styr på kundekontakten m.v.

Nethandel vokser – skal du vokse med?

Der er stor vækst i nethandel i denne tid – godt hjulpet på vej af CoVid 19 – Coronapandemien – som har gjort, at vi i stigenden grad køber ind hjemmefra via nettet. Du kan blive en del af denne vækst og tjene gode penge online ved at oprettet din egen webshop og sælge dine produkter ad denne vej.

Måske er det endda sådan, at din vej til ikke bare at tjene penge, men i det hele taget at overleve som virksomhed, er at inddrage online kanaler som en afsætningsvej for din butik. Så det er bare om at komme i gang med at undersøge markedet for systemer hertil, så du hurtigt kan blive rustet til at tjene penge online.

Forskellige undersøgelser viser, at corona-udbruddet har sat så megen fart i online handel, at vi er fem år længere fremme i udviklingen af nethandel, end vi ville have været, hvis udviklingen var fortsat i det hidtidige tempo. Det er derfor vigtigt, at du griber chancen nu og tager hul på denne måde at tjene penge online på.

Du kan enten selv bygge din webshop i et af de eksisterende systemer og bruge det sammen med et CRM-system, eller få hjælp hos et konsulentfirma til det. Det afhænger helt af dine ambitioner og din pengepung.

mts_wordx